NĚCO MÁLO O ANGLIČTINĚ

Angličtina je jedním z nejrozšířenějších mateřských jazyků světa.

Angličtina je třetí nejužívanější jazyk na světě, hovoří jí více než 430 milionů lidí.

V mnoha jazykově nejednotných zemí je využívána také jako jazyk úřední.

Celosvětově je angličtina považována za nejdůležitější dorozumívací jazyk mezi cizími národy.